Med näsa för det praktiska i livet
Här är företagaren som fixar det mesta i praktisk väg, från elinstallationer till att köra lastmaskiner och bussar. Behöver du en fackexpert för husdräneringar, avloppsinstallationer, tomt- och trädgårdsplanering är det allfixaren Håkan Lindström du ska kontakta.
– Jag har en väldigt bred inriktning mot det praktiska, säger han.
Håkan Lindström har ett gott samarbete med andra småföretag för sina uppdrag, det innebär att de många gånger går samman och anlitar varandra. På så vis behöver han inte ha anställd personal. Nätverket med kollegerna i branschen grejar den biten.
– Tar de något stort jobb anlitar de mig och tvärtom. Skulle jag ha anställda är det tråkigt att inte kunna ge dem full sysselsättning utan bara någon vecka då och då.
– Jag arbetar mycket med elinstallationer med bil- och fordonselektronik men kör också lastmaskiner och hjälper olika bolag att reparera bussar och lastbilar.

Håkan Lindströms breda upptagningsområde innebär att han aldrig vet vad han ska göra härnäst vilket han tycker är ”jätteskoj”. Ingen dag är den andra lik. Han trivs med sitt yrke och har en lång erfarenhet av branschen. Håkan Lindström är delvis en slags fackkonsult för upplägget med husgrunder, plattor och dräneringar åt privatpersoner.
– Jag ger tips på hur man kan göra och kommer med olika förslag på lösningar.
I höstas fick han en beställning av Östgötatrafiken, att byta systemet för biljettmaskiner för tåg och bussar - ett arbete som har förlängts då det blev mer jobb än väntat. Arbetet pågår fortfarande då intervjun genomförs under våren.
Det händer att han för omväxlingens och spänningens skull åtar sig att vara busschaufför till resor i Sydeuropa, Italien och Spanien.
– En bisyssla som jag ser som en kombinerad jobb- och semesterresa.

Håkan bygger upp en verkstad för att ta emot reparationer av lastbilar och personbilar, han brukar annars hyra in sig hos bussbolag och arbeta där. Oftast är det äldre fordon som repareras, exempelvis sådana som inte har den avancerade teknik som de modernaste fordonen har.

Hfix

Bransch:
Alltjänst

Telefon: 0707-730 294


Email:
hfix@live.se

Adress:
Hfix
Ekekullen Rössebo 289
46064 Frändefors

| 13 SENASTE FÖRETAGEN